AT Brandskydd arbetar med sprinkler och släcksystem med vattendimma

 • Konsultationer
 • Försäljning
 • Projektering
 • Installationer
 • Utbildning
 • Service

AT Brandskydd utför total- och generalentrepenader inom följande områden:

 

 • Sprinklersystem med vattendimma
 • Specialdetektering
 • Släcksystem med vattendimma

 

Ring gärna eller skicka ett mail!

AT Brandskydd AB för en säkrare miljö!

Väkommen till AT Brandskydd AB! Längst erfarenhet i Sverige 30 år!

Vattendimma

 

De senaste årens utveckling visar att ett vattendimsläcksystem kan i många fall ersätta eller vara ett alternativ till de traditionella släcksystem.AT Brandskydd har under många år arbetat och är ackrediterad firma för projektering, installation och service av  högtrycksvattendimsystem.

Några fördelar med högtrycksvattendimsystem:

 • Släcker genom nedkylning av gaser i området kring branden
 • Blockerar effektivt värmestrålning
 • Minimala rökskador - röktvätt
 • Låg vattenförbrukning
 • Låga återfyllnads- och underhållskostnader

 

Några av applikationer där högtrycksvattendimma har visats vara lika med och ofta bättre än konventionella brandskyddssystem:

 • Datahallar
 • Kyrkor och historiska byggnader
 • Maskinrum
 • Ställverk
 • Etanol-, metanol- och acetonanläggningar
 • Petroliumindustri
 • Reservkraft